Hvordan definere biologisk legemiddel?

Av NSF

Som sykepleiere skal vi ofte forklare dette, og her kan du se flere definisjoner. Les også vedlagte artikkel for mer informasjon!

Søk på Google gir til dels motstridende definisjoner. De fleste inneholder et krav om at midlene er fremstilt fra biologisk materiale – i motsetning til syntetisk fremstilte legemidler. Noen har med en presisering om at «biologisk» i denne sammenheng også omfatter moderne bioteknologi, mens andre definisjoner kun omfatter midler produsert ved bioteknologiske metoder. Andre definisjoner legger vekt på midlenes spesifikke biologiske effekt, for eksempel immunmodulering.

Noen tenker at ordet biologisk blir brukt siden man har en spesifikk biologisk effekt som immunmodulering, men samtlige TNF alfa hemmere kan man jo også si at er fremstilt ”biologisk.”

Vi skal også være klar over at det er en vanlig misoppfattning fra pasientens side om at biologisk betyr ”naturmedisin” og dermed mindre farlig enn mer ”vanlig” legemidler, artikkelen har også et avsnitt på dette.

http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=2017167