NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi

Av NSF

Styret 2019/2020

Leder:
Kristine Kirkeby Fuskeland
Mob: 92821318
Poliklinikk for hudsykdommer
Oslo Universitetssykehus
kfuskela@ous-hf.no

Nestleder
Kristine Bjørkhaug
Haukeland Universitetssykehus
Hudavdelingen
kristine_bjorkhaug@hotmail.com

Kasserer:
Bente Ingebrigtsen
Ålesund sjukehus
Hudpoliklinikk
brigtsen@hotmail.com

Styremedlem:
Astrid Blikstad
Oslo Universitetssykehus
Sengepost for hudsykdommer
astrid.blikstad@live.no

Sekretær og webansvarlig:
Svanhild Martinussen
Ålesund Hudlegesenter AS
svcmart@online.no