NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi

Av NSF

Styret 2017/2019

Leder:
Kristine Kirkeby Fuskeland
Veslefrikksvei 8
1482 Nittedal
Mob: 92821318
Hudavdelingens poliklinikk
Oslo Universitetssykehus
Sognsvannsveien 20
0027 Oslo
kfuskela@ous-hf.no

Nestleder
Kristine Bjørkhaug
Helse Bergen HF
Haukeland Universitetssykehus
Hudavdelingen
kristine_bjorkhaug@hotmail.com

Kasserer:
Bente Ingebrigtsen
Ålesund sjukehus
Hudavdelingen
bente@ingebrigtsen.org

 

Webansvarlig:
Svanhild Caroline Martinussen
Ålesund Hudlegesenter AS