Kontakt oss:

Av NSF

Leder:
Espen Gade Rolland
Mobil:40 84 29 41

Nestleder:
Kurt Lyngved
Mobil: 90 55 31 76

Sekretær:
Elisabeth Gjetøy
Mobil: 48 29 68 31

Kasserer:
Vibeke Steffensen
Mobil: 93 40 18 35

Styremedlem/medlemsansvarlig:
Ingun Haug
Mobil: 99 24 32 30

1. varamedlem:
Olav Bremnes
Mobil: 95 78 40 64

2. varamedlem/kontaktperson for fagbladet:
Tor Christian Bjelland
Mobil: 99 47 27 85

Oversikt over lokagruppeledere og kontaktpersoner