Siste InspirA:

Av NSF

 

 

Inspira 2-20

 


 

NSFLIS Landsstyre:

Leder:

 

Paula Lykke

Mobil: 918 48 983

paula.lykke@nsf.no


Nestleder og kongressansvarlig:


Kari Bue


Kasserer:

Berit Langseth


Sekretær og lokalgruppelederansvarlig

 

Helene Foss


Internasjonal kontakt:

Mathilde Christensen


Leder Forskning og utdanningsutvalget, og So/Me:

Haakon Hovde


1. vara og medlemsansvarlig:


Ola Sund-Derås