Kontakt oss

Av NSF

Har du lyst til å bli en del av styret i faggruppa? Fra høsten 2019 trenger styret nye medlemmer. Valg vil skje på generalforsamling 24/10-19. Ta kontakt om du ønsker informasjon eller vil stille som kandidat. Vi trenger deg for å jobbe for ØNH-faget i fremtiden!

Leder:

Karoline Skedsmo

93870980

Nestleder:

Gry Altmann Krogstad

90529944

Kasserer:

Elisabeth Klavenes Sletten

98805734

Sekretær, facebook- og webansvarlig:

Torunn Mittet

92467104


Styremedlem med seminaransvar:

Thea Thorshov

95908012


Styremedlem med fagansvar:

Stine Hervik

41627838