Nursing Activities Score (NAS)

Av NSF

NAS er en mye brukt intensivregistrering av sykepleieraktiviteter. 

NAS har blitt oppdatert, og i denne artikkelen finner du mye informasjon om NAS

 

 

Kontaktperson for NAS i Norge er Siv Karlsson Stafseth, fagutviklings- og forskningssykepleier (MSC). Stafseth er ansatt ved Postoperativ og intensivavdelingen i Oslo Univeristetssykehus.

Hennes e-post er sistaf@ous-hf.no