Fylkesstyret 2011 - 2015

Av NSF

På NSF Oslo sitt fylkesmøte i mars 2011 ble det valgt fylkesstyre for perioden 2011 - 2015.

 

Siden fylkesmøtet i 2011 har det vært flere endringer i styret. Eli Gunhild By som ble valgt som fylkesleder på møtet, ble på landsmøtet i 2011 valgt til leder i Norsk Sykepleierforbund og gikk dermed ut av fylkesstyret i Oslo. Nestleder Silje Naustvik ble leder og Line Orlund ble valgt til ny nestleder. I september 2014 gikk Silje Naustvik ut i svangerskapspermisjon. Line Orlund gikk da inn som leder og Veronica Kollevåg ble valgt som ny nestleder

 

Fylkesstyre per 26. september 2014:

 

Leder:

Line Orlund, Oslo kommune

Nestleder:

Veronica Kollevåg, Oslo universitetssykehus

Medlemmer:

Tord Kjesbu, Diakonhjemmet sykehus

Merete Norheim Morken, Oslo universitetssykehus

Karin Solfeldt, Oslo universitetssykehus

Camilla Stalsberg-Endresen, Oslo kommune

Tiril Bringsrud Svensen, Oslo universitetssykehus

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Vibeke Braastad Kristiansen, Oslo universitetssykehus

2. varamedlem: Nils Karlsholm Rise, Oslo kommune

3. varramedlem: Tori Sundsbø Lederhilger, Oslo kommune