Videreutdanning i omsorgsteknologi

Av John Øyvind Seland, 13.04.2011

Høgskolen i Begen starter en 15 studiepoengs videreutdanning i omsorgsteknologi høsten 2011

En god nyhet til NSFIDs medlemmer og andre sykepleiere med interesse for å ta i bruk teknologi i helsetjenesten: Ved Høgskolen i Begen starter en 15 studiepoengs videreutdanning i omsorgsteknologi høsten 2011.

Søknadsfrist er 15. mai.

Informasjon og studieplan finner dere her: http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=B15OMT

Brosjyre om studiet: Omsorgsteknologi for helsepersonell.pdf