Årets Akuttsykepleier 2011 - Ny tidsfrist

Av Kristian Børstad, 09.05.2011

Styret i NLAS har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremragende måte har belyst sykpleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste.

Kjenner du noen du har lyst til å forslå, så send en søknad til styrets leder innen 20.juni 2011 (fristen er absolutt), på følgende adresse:

Ole Petter Vinjevoll
Leder NLAS
Moltmyra 123
7091 TILLER