Velferdsteknologi

Av John Øyvind Seland, 13.05.2011

Velferdsteknologi - når færre skal hjelpe flere.

Se http://www.ucl.dk/content/dk/udvikling_viden/velfardsteknologi