Høring funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere

Av Kristian Børstad, 22.05.2011

Utdanningsutvalget i NLAS har kommet med et forslag til funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere.

Har du som medlem noe å komme med i den forbindelse, vennligst send mail til leder i NLAS Ole-Petter Vinjevoll på akuttsykepleiere@gmail.com innen 22.juni 2011