FSRH

Av Hege Butli, 14.06.2011

Rehabilitering.Farge2.jpg (Ingress 490)

NSFs Faggruppe for sykepleiere i ReHabilitering (FSRH) ble stiftet i 2004 og har ca. 250 medlemmer.

FSRH er organisert med et sentralt styre med medlemmer fra store deler av landet og fra ulike forvaltningsnivå i rehabilitering. Kontingent pr år er kr 250,-.

FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé, erfarings- og kunnskapsutveksling.

FSRH skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie i rehabilitering

FSRH skal bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og tverrfaglig kompetanse gjennom samarbeid med:

• andre faggrupper

• pasient/bruker- og pårørendeorganisasjoner

• helsepersonell og andre yrkesgrupper

FSRH skal utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk

FSRH skal være et kompetansemiljø innen sykepleie i rehabilitering.