Definisjon sykepleie i rehabilitering

Av Hege Butli, 14.06.2011

DEFINISJON; SYKEPLEIE I REHABILITERING

"Er en aktiv målrettet prosess basert på individets samlede ressurser, der sykepleier i samhandling med andre aktører assisterer personen, familien og nettverket til mestring av eget liv. Gjennom relasjonsarbeid og intervensjoner, basert på fortid, nåtid og fremtid, etablerer sykepleieren et gjenoppbyggende miljø, ivaretar grunnleggende behov, fremmer verdighet og bistår personen med erfaring av ulike livsfenomen."

 

TILLEGGSBESKRIVENDE INFORMASJON

Utviser pragmatiske kommunikasjonsferdigheter som bidrar til trygghet, tillitt og velvære.

• Håndterer komplekse medisinsk tilfeller

• Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos pasient og pårørende samt opplæring av annet helsepersonell ved bruk av ulike pedagogiske prinsipper

• Setter mål for rehabiliteringsarbeidet i samarbeid med pasient, pårørende og andre  faggrupper

• Oppretter behandlingsplaner for opprettholdelse av best mulig helse og velvære

• Evaluerer og måler kontinuerlig intervensjoner og resultat opp mot eksisterende forskning

• Koordinerer klinikken og pasientens hverdag

(NSFs Faggruppe av Sykepleiere i ReHabilitering 2010)