Hvorfor bli medlem?

Av Hege Butli, 14.06.2011

Rehabilitering er avhengig av sykepleiere med fokus på ressurser og mestring. Sykepleiefaget er en sentral del i rehabiliteringsprosessen hvor pasient/brukerperspektiv og samhandling står i fokus. Bli med å videreutvikle nettverket for utveksling av ideer, erfaring og kunnskap!

FAGGRUPPEN TILBYR:

• Erfaringsutveksling

• Sykepleiefaglig utvikling innen rehabiliteringsfeltet

• Informasjon om aktuelt fagstoff, kurs og konferanser

• Egen nettside

• Egne fagkurs med redusert deltageravgift

• Mulighet til å få økonomisk støtte til ulike prosjekter og hospitering

• Mulighet for å bli styremedlem, og slik være med på å påvirke sykepleiefaget i rehabilitering