"Medlemskontakten" nr 2

Av Inger Stulen, 16.06.2011

Her kan du lese sommerutgaven av NSF - Vestfolds medlemsavis

"Medlemskontakten" kommer ut fire ganger i året og sendes i posten til alle medlemmer.

Vi tar gjerne imot artikler, innspill og synspunkter for å kunne gi dere en best mulig avis