Ny leder av lokalt fagforum i Vestfold

Av Inger Stulen, 17.06.2011

Andreas Forwald er valgt som ny leder av lokalt fagforum i Vestfold og overtar vervet etter Grethe W. Edvardsen. Han er anestesisykepleier og arbeider ved Sykehuset i Vestfold.

Leder av lokalt fagforum deltar også i NSF Vestfolds fylkesstyremøter som representant for faggruppene med forslags og uttalerett. 

Vi ønsker Andreas velkommen og lykke til i vervet!