Æresmedlemmer

Av Kristin Sofie Waldum-Grevbo, 23.09.2019

Nina Misvær og Greta Jentoft ble utnevnt til æresmedlemmer i 2019. De fikk utmerkelsen i forbindelse med Helsesykepleierkongressen i Bodø

Kriterier for æresmedlemskap:
Helsesykepleiere som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av LaHs styre utnevnes til æresmedlem.

Æresmedlemskap innvilges etter innsendte forslag.
Personen må være medlem av LaH.

Æresmedlemskap innebærer:

  • Fri medlemsavgift i LaH

2018 Astrid Hernes Kvalnes
2019
Greta Jentoft
2019 Nina Misvær