Du kan gi dem håp og skolegang

Av NSF

I Luapula-provinsen i Zambia, der vi samarbeider med det zambiske sykepleierforbundet (ZUNO), er det stadig flere barn av sykepleiere som blir foreldreløse på grunn av AIDS. Heldigvis er hjertevarmen stor i Zambia, slik at slektninger og naboer åpner favnen for de foreldreløse barna.

Men skolegang er ikke gratis. I tillegg til sorgen over å ha mistet mor og far, er derfor mange av barna redde for at de ikke får gått på skole. Med din hjelp kan de få penger til skolegang og bevare håpet for fremtiden.

For 220 kroner i måneden, betaler du skolepenger, uniform, bøker, skoleveske, lunsj og utgifter til livsopphold for de som må bo på internat. Det er også mulig å betale halvårlig/årlig. En avdeling/post/gruppe som ønsker å være med som sponsorer betaler 3600 kroner per år. Det burde være en overkommelig sum for de fleste av oss. For barna kan det utgjøre forskjellen mellom bunnløs fortvilelse og håp.

Hjelper du barna, hjelper du flere
Det er grunn til å tro at mellom 20-25 prosent av befolkningen i Zambia er HIV-smittet. Sykepleiere og jordmødre er spesielt utsatt fordi de i tillegg til den høye smitterisikoen blant befolkningen generelt, mangler beskyttelsesutstyr som hansker og frakker.

Dessuten kvier de fleste av dem seg for å teste seg fordi HIV-smittede ofte blir stigmatisert og utstøtt. Derfor er dette sponsorprogrammet en viktig del av samarbeidsprosjektet mellom det zambiske sykepleierforbundet og NSF Akershus. Skal barna deres få støtte til utdanning hvis de faller fra, må det bevises at dødsårsaken er AIDS-relatert. Det betyr at de må teste seg. Det kan bidra til å gjøre HIV-diagnosen mer sosialt akseptert, redusere diskrimineringen av de smittede og bidra til livsforlengende behandling. Dessuten vil en slik støtteordning føre til at flere melder seg inn i ZUNO, da dette er et krav for å motta støtte.

Få med flere
Fra våre kollegaer i Luapula, har vi fått en liste over barn som trenger hjelp, både enkeltbarn og søskenflokker. Du kan velge å bidra til skolegang for ett barn selv, eller få med deg flere, for eksempel kolleger på avdelingen eller venner og familie, og støtte ett eller flere barn.

Forhåpentligvis er viljen til å hjelpe så stor at alle barna får støtte. Alle som bidrar vil en gang pr år få tilsendt en rapport med brev fra barna og et regnskap som viser hvordan pengene blir brukt.

Ved å gå inn på den internasjonale siden vil du få vite mer om hvordan NSF jobber internasjonalt.

Du får også vite mer ved å kontakte Ragnhild Hegg eller Grete Follestad på telefon 02409.

Utretter mirakler
350 sykepleiere og 60 jordmødre utretter mirakler blant 785.000 innbyggere. Selv om de økonomiske og menneskelige ressursene er knappe i Luapula-provinsen, er pågangsmotet og viljen til sykepleierne og jordmødrene imponerende. De har satt i gang flere tiltak for å finansiere blant annet hjemmesykepleietjeneste for AIDS-syke kolleger; så som kyllingoppdrett og salg av kioskvarer for å finansiere kjøp av beskyttelsesutstyr og reiseutgifter i forbindelse med besøk av syke kollegaer. Noe av midlene går også til begravelsesstøtte. Du kan gi dem viktig økonomisk og moralsk støtte. Det betyr veldig mye for dem å vite at andre bryr seg.

ZUNO er stolt over å kunne tilby en slik tjeneste til sine medlemmer. De bruker dette for å rekruttere og på den måten styrke sykepleierorganisasjonen til beste for alle sykepleiere i Zambia.