Bibliotek

Av Inger Stulen, 20.01.2019

NSF-Vestfold har et utvalg av aktuell litteratur som våre medlemmer kan låne gratis. 

 

Vi har litteratur innen sykepleiefag, lov og avtaleverk, etikk, psykologi, administrasjon og ledelse, veiledning og undervisning, økonomi, jus, historie med mer.  

 Vi tar også imot forslag til ny aktuell litteratur. Ta gjerne kontakt med en av oss på kontoret for nærmere informasjon.

Se litteraturliste her: