Helsesøsters kompetanse

Av Astrid E.Grydeland Ersvik, 21.06.2016

Brosjyren om spesialistgodkjenning (helsesøsters kompetanse) er et godt hjelpemiddel for å beskrive helsesøsters kompetanse og arbeidsfelt.

Den kan brukes som utgangspunkt for faglige diskusjoner, og overfor lokale politikere, samarbeidspartnere, media og andre. Bestilling skjer på NSFs Fordelsbutikk (Bøker og trykksaker).

En kortversjon av brosjyren er også tilgjengelig. Den er spesielt tenkt benyttet i valgkamper og i kommunikasjon med administrasjon og politikere.

Helsesøsters kompetanse, fullversjon
Helsesøsters kompetanse, kortversjon

Helsesøstre_brosjyre_7-5.jpg (Kampanje 230)