Vil du bli medlem?

Av NSF

For å bli medlem av landsgruppe av kardiologiske sykepleiere må du være medlem i NSF. 

Nå kan du helt enkelt melde deg inn via SMS ved å sende kodeord HJERTE til 02409

Sentralstyret i NSF-LKS 2019-2021 består av:  

Leder

Hege Andersen Amofah, tlf: 95848793

Nestleder
Marianne Jørgensen

Redaktør Hjerteposten
Marianne Holter


Kasserer
Cecilie L. Odland

Lokalgruppeansvarlig
Janne Nilsen

Webansvarlig
Karen By

Varamedlemmer
Anette Krane
Trond Røed Pettersen

Redaksjonskomité Hjerteposten
Anette Krane
Rønnaug Moen Dahlviken

Nominasjonskomité (2019-2023)
Leder: Irene Drotningsvik 

Anne Relbo Authen
Lene Nordgård

Kontakt oss:

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) 
Postboks 456, Sentrum 0104, Oslo