Vil du bli medlem?

Av NSF

For å bli medlem av landsgruppe av kardiologiske sykepleiere må du være medlem i NSF. 

Nå kan du helt enkelt melde deg inn via SMS også ved å sende kodeord HJERTE til 02409

Kontakt oss

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
Postboks 456, Sentrum 0104, Oslo

Leder:
Gunhild Brørs


Tlf: 41259563
Nestleder
Marianne Jørgensen


Redaktør Hjerteposten
Marianne Holter
Leder redaksjonskomite Hjerteposten
Anette Krane
Kasserer
Cecilie L. Odland
Lokalgruppeansvarlig
Janne Nilsen
Varamedlemmer:
Sophia Onarheim
Lene Markhus
Nominasjonskomite:
Leder: Øivind Kristensen
Irene Drotningsvik
Kari-Hanne Gjeilo