Vil du bli medlem?

Av NSF

For å bli medlem av landsgruppe av kardiologiske sykepleiere må du være medlem i NSF. 

Nå kan du helt enkelt melde deg inn via SMS også ved å sende kodeord HJERTE til 02409

Kontakt oss

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
Postboks 456, Sentrum 0104, Oslo

Leder:

Gunhild Brørs


Tlf: 41259563
Nestleder
Marianne Jørgensen

Redaktør Hjerteposten
Marianne Holter

Kasserer
Cecilie L. Odland

Lokalgruppeansvarlig
Janne Nilsen

Webansvarlig
Karen By

Varamedlemmer:
Sophia Onarheim
Anette Krane

Redaksjonskomite Hjerteposten
Anette Krane
Rønnaug Moen Dahlviken

Nominasjonskomite:
Leder: Øivind Kristensen
Irene Drotningsvik
Kari-Hanne Gjeilo