"Medlemskontakten" nr 3

Av Inger Stulen, 04.10.2011

Her kan du lese høstnummeret av NSF Vestfolds medlemsavis

I denne utgaven kan du blandt annet lese om erfaringer som trainee sykepleier, om innføring av elektronisk pasientjournal og om studentenes markørdeltakelse i katasrofeøvelse.