Rapport aktivitetsregistrering NAS

Av Sigbjørn Flatland, 05.07.2014

Prosjektrapporten fra NAS-prosjektet ble publisert i september 2011.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra NSF/ NSFLIS.

Prosjektleder har vært Siv K Stafseth, intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Intensiv/PO avdelingen, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF.