Pasientinformasjoner.

Av NSF

solInformasjon til pasienter som får UVA, UVB,TL01 eller PUVA behandling.

Lysgruppen er nå ferdig med pasientinformasjon til pasienter som får lysbehandling. Informasjonen er delt i to, en generell del med råd og tips og en spesiell del for hver enkelt behandling.

Formålet med arbeidet har vert å lage en brosjyre som inneholder det viktigste pasienter trenger av informasjon for å starte med lysbehandling.

Norsk forening for dermatologi og venerologi har gått gjennom arbeidet og gitt flere innspill underveis før de nå godkjente utkastet som ligger som vedlegg.

Lysgruppen håper informasjonen kan brukes på lysbehandlingsenhetene rundt om i landet. Det vil vere med å sikre lik informasjon til pasientene.