SPEKTER

Av Inger Stulen, 17.10.2011

For lokalt fremforhandlede lønnsavtaler kontakt Foretakstillitsvalgt  for Sykehuset i Vestold Tone Woll Buer: tone.woll.buer@siv.no og for lokale lønnsavtaler for Psykiatrien i Vestfold, Torgeir Bøe: torgeir.bøe@piv.no

Tariff-festet lønn for Spekter finner du HER