Virke

Av Inger Stulen, 17.10.2011

Arbeidsgiverforeningen Virke, har flere virksomheter i Vestfold og NSF har tillitsvalgte på de fleste arbeidsstedene. For spørsmål om lokale lønnsforhold, ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsstedet.

Informasjon om avtaler med Virke finner du HER