Treat to Target

Av Hanne Kalstad Vestaby, 22.10.2011
Treat to Target (T2T) er et internasjonalt initiativ for å definere behandlingsmål for RA, måle sykdommens grad av utvikling og muliggjøre tidlig diagnose og behandling. Det ultimate mål for T2T er å tilrettelegge med klare retningslinjer i forhold til behandlingsmål og tett oppfølging, og at dette kan gjennomføres i daglig praksis. Målet er å forhindre leddskade og nedsatt funksjon.
Her legger vi ut sjekklister for sykepleierkonsultasjoner, og etterhvert lenker til artikler og informasjon om Treat to Target.
T2T gir anbefalinger innenfor revmatologi på følgende områder:
- regelmessig vurdering av behandlingen for å optimalisere utkommemål
- aktivisere pasienten som partner i behandlingen av sykdom
- definere en ny nasjonal standard som er akseptert i behandlingen av RA
- forbedre tilgangen til behandling og ressurser der det er behov og muligheter for det
 
Den nasjonale T2T gruppen i Norge, har utarbeidet sjekklister for sykepleierkonsultasjoner til pasienter med RA. Listene er laget for å kvalitetssikre oppfølgingen av pasientene. Det er utarbeidet 3 forskjellige lsiter:
1) Legedelegert sykepleierkonsultasjon ved RA
- Nydiagnostisert sykdom og oppstart av nytt DMARD/biologisk medikament.
2) Legedelegert oppfølgingskonsultasjon hos sykepleier
3) Sykepleierkonsultasjon ved revmatisk sykdom
- Behov for samtale i forhold til å leve med kronisk sykdom.
 
 
Den nasjonale T2T gruppen i Norge består av Tore Kristian Kvien (leder), Erik Rødevand, Christin Lunner Olsen, Hanne Kalstad Vestaby, Clara Gjesdal, Espen Haavardsholm, Wenche Koldingsnes og Jon Hagfors (revmatikerforbundet). Noen i denne gruppen har reist rundt til de fleste revmatologiske avdelinger i landet, for å implementere målrettet behandling i klinisk praksis.
 
Her kommer etterhvert lenker til artikler og ytterligere informasjon om Treat to Target.