Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Av Mette Ramstad Dønåsen, 24.10.2011

Som et ledd i å nå målsetningen i Samspill 2.0 om at alle kommuner skal samhandle elektronisk med fastlegene, med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater er målet med veiviseren ”Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen” at den skal bidra til at kommunene kan finne informasjon om hvilke forutsetninger som skal være på plass når kommunen tar i bruk elektronisk meldingsutveksling i samhandlingen med andre aktører.

Meldingsløftet i kommunene har derfor i samarbeid med sektoren utarbeidet dette dokumentet som skal være en veiviser til:

  • hvordan kommunen kan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling
  • hva kommunen må ha på plass  
  • hvor de kan finne mer informasjon  

Veiviseren henvender seg til alle kommuner som skal starte med elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Dette omfatter spesielt kommunens ledelse, den eller de som er ansvarlig for forvaltning og drift av fagsystemet, helsepersonell og andre som er ansvarlig for eller involvert i implementering av elektronisk meldingsutveksling i kommunen. Vi håper at dokumentet kan benyttes som et nyttig verktøy for alle de kommuner som skal i gang med elektronisk meldingsutveksling.

Veilederen finnes både i pdf og papirformat, og kan også bestilles fra Helsedirektoratets hjemmeside.