Strid og uenighet om turnus

Av Halvard Dalen, 01.11.2011

Hammerfest kommune har gått inn for turnus med to ekstra helger i året. NSF har ikke underskrevet avtalen.

Les vedlagte artikkel fra Dagens Næringsliv 31.oktober 2011