Foredrag fra nordisk konferanse om smittevern i Vasa

28. 30. september ble den tredje nordiske smittevernkonferansen avviklet. Konferansen arrangeres av Nordisk sammeslutning av hygiensykepleiere. 

Årets konferanse ble arrangert i vakre Vasa. Programmet var variert og spennende, og temaene ble belyst av forelesere fra de nordiske land. Presentasjonene er gjort tilgjengelig under.