Referat fra Generalforsamling 2011

Av Tone Inga Braseth, 14.11.2011

Referat fra generalforsamlingen i NSFs Faggruppe for ØNH sykepleiere 21.10.11

Tilstede

Styret ved: Arnulf Røisgaard, Guri Jordan, Grete Trondseth, Tone-Inga Braseth, Inger Bardal, Therese Istad og Vigdis Andresen.

Stemmeberettige medlemmer utenom styret: 48.

Samt øvrige seminar deltagere, men disse var ikke stemmeberettigede

Referent

Vigdis

Sted

Thon Hotell Vettre

Sak nr.

Beskrivelse/ vedtak

1

Godkjenning av møteinnkallingen til generalsforsamlingen

Godkjent

 

 

-Valg av ordstyrer

Arnulf

 

 

-Valg av referent

Vigdis

 

 

-Valg av tellekomite

Berit Haugan, RH og Laila Andreassen, SØF

 

2

Styrets Årsberetning

Vigdis leste årsberetningen. Godkjent.

3

Godkjenning av regnskapet

Inger gikk gjennom dette. Godkjent.

 

4

Valg av nytt styre

ved Laila Andreassen (og Solveig Hjelm, var ikke tilstede) 

4 kandidater som presenterte seg selv i tur og orden:

 

Mona Bjerke, Haukeland, fikk 52 stemmer

Juliane Idsø, Stavanger, fikk 36 stemmer

Ingrid Gjermundsen, Elverum, fikk 44 stemmer

 

May Samuelsen, Haugesund, fikk 31 stemmer

 

Nytt styre ble applaudert inn.

 

5

Valgkomite neste år

Arnulf Røisgaard

Tone Inga Braseth

Vigdis Andresen

Laila Andreassen

 

6

Valg av revisor for 2012

Gerd Andreassen og Else Torun Sture, AHUS

 

7

Presentasjon av Handlinsplanen ved Grete

Handlingsplanen som ble utarbeidet på fagmøtet 20.10.11 ble lagt fram for alle deltagerne

 

8

Godkjenning av vedteksendringer

  • Stipend endres fra 10 til 15 stipend a kr 2000.-. Godkjent.
  • Ny vedtekt, § 13; Påskjønnelse for styreverv til avtroppende styremedlemmer. De vil få dekket påfølgende års seminaravgift av faggruppen. Enstemmig vedtatt.
  • Ny vedtekt, § 14, Styrehonorarer til styremedlemmer.

Noe diskusjon rundt summen i forhold til skatt, men kr 3000,- ble vedtatt.

9

Innkommen sak

Seminar 2012. Arnulf fra NSFs beslutning om ikke å avholde dette høsten 2012. Styrets forslag var dagsseminar på våren med generalforsamling. Medlemmene ønsket et 2 dagers kurs. Styret tar dette til etterretning og ser hva de får til på denne knappe tiden. Sted ble ikke bestemt.