Omsorgstjenesten på sparebluss!

Av Inger Stulen, 16.11.2011

Hovedtillitsvalgt i Larvik kommune advarer mot kommunens pålagte vikarstopp ved sykdom, permisjon og ferie.

Dette får store konsekvenser for helsesektoren i Larvik som allerede har lav bemanning sier Nevland til Østlandsposten 10.11.11.

Les innlegget her: