SIS - FAGUTVIKLINGSSTIPEND

Av NSF

SIS ønsker at våre medlemmer skal ha mulighet til å øke sin kompetanse. Vi har derfor en fagutviklingspott som det er mulig for medlemmer å søke på. Du kan få tildelt støtte til kurs og kongresser, seminarer, hospitering, videreutdanning innen stomisykepleie, samt reiseutgifter i tilknytning til dette.

Søknadsfrist: 31. august og 31. januar

 

Mål: Øke kunnskapen innenfor fagfeltet

Kriterier: Medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg i minimum 6 måneder (NSF SIS).

Søknaden: Skal inneholde beskrivelse av formål og kostnadsoverslag

Søknadsfrist: 31. august og 31. januar

Annet: Søknaden behandles av styret i SiS. Ved tildelt støtte ønskes det innspill til nyhetsbrevet.

Maksimalt tildelt støtte er 10 000,- i løpet av 2 år.

Hvis medlem av styret søker, vil ikke denne personen delta i vurderingen

Søknadsskjema her.