Tone Woll Buer svarer Anne-Kari Bratten

Av Morten Falkenberg, 18.11.2011

NSFs foretakstillitsvalgt på SiV hadde for en tid tilbake et innlegg i Tønsbergs Blad om arbeidstid som går på helsa løs. Anne-Kari Bratten i Spekter svarte på dette - og nå følger Tone opp debatten.

Les mer her: http://tb.no/meninger/debattartikler/omorganisering-krever-klokskap-1.6615163

Fikk du ikke med deg vår forrige artikkel med Tones første utspill og Brattens svar, se her: https://www.nsf.no/vis-artikkel/765949/Arbeidstid-paa-helsa-los!