Høringsuttalelser fra Norsk Sykepleierforbund

Av NSF

NSF svarer skriftlig på mange høringer fra departementer, direktorater, og andre instanser både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til at forbundets politikk er med i vurderingen når lover, forskrifter og annen politikk utformes. Det mener vi er til beste for både våre medlemmer og befolkningen.