Norsk senter for seniorutvikling

Av Sigrid Skarholt, 07.12.2011

Norsk senter for seniorutvikling  er lokalisert i Vestfold. De tilbyr mange flotte kurs for folk i aldersgruppen 55+.