Innkalling til årsmøte for NSF – LSL Oppland

Av Toril Naustdal, 08.12.2011

Alle medlemmer i NSF – LSL Oppland kalles herved inn til årsmøte 2012 på  

Quality Fagernes Hotell onsdag 25.01.2012 kl. 16.30 – 19.00

  • Vanlige årsmøte saker
  • Valg
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøte, bes meldes til

Lillian Mistereggen innen 15.01.2012.

mailadresse: lillian.mistereggen@sykehuset-innlandet.no