Kontakt oss

Av Torgeir Birkeland, 26.02.2015
Norsk sykepleierforbund
Akershus universitetssykehus HF
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Kontorene ligger i 5. etg. i Nye Nord (NN05) like ved auditoriet.

Felles e-postadresse: NSF@ahus.no

 

Foretakstillitsvalgt
Berit Langset
Tlf: 67 96 85 94
Mobil: 463 13 310
E-post: berit.langset@ahus.no
 
Hovedtillitsvalgt
Skjalg H. Petersen
Tlf: 67 96 85 96
Mobil: 480 85 255
E-post: skjalg.petersen@ahus.no
 
Hovedtillitsvalgt
Turid L. Mathisen
Tlf: 67 96 86 18
Mobil: 902 00 710
E-post: turid.lillian.mathisen@ahus.no
 
Hovedtillitsvalgt
Torgeir Birkeland
Tlf: 67 96 85 89
Mobil: 478 98 570
E-post: torgeir.birkeland@ahus.no