Ansatte og fylkesstyre

Av Linda Bakkevoll, 13.01.2012

Fylkesleder: 

Hanne M. Bergland@nsf.no, tlf: 91121519

Rådgivere:

 

Lee Jacqueline Hanssen Douse

Ann-Sissel Karlsen
Linda Bakkevoll
Hans-Yngve Bjerkås

Tlf: 99402409

Fylkesstyre:

Fylkesleder: 

Hanne Marit Bergland 

Nestleder: 

Lill Sverresdatter Larsen 

Styremedlemmer:

Anna Mohn Sneve 
Lena Røsæg Olsen 
Anne With Andreassen  
Gunn Karin Stenhaug  
Hilde Fryberg Eilertsen  

Studentrepresentant: 

Nora P. R. Danielsen 

Faggrupperepresentant: 

Monika Bakke 

1. varamedlem: Mai-Britt Martinsen 
2. varamedlem: Monica Fyhn Sørensen  
3. varamedlem: Marianne Haagensen Øien  
4. varamedlem: Siv-Tone Furu  
5. varamedlem: Wenche Hamlot