Hvilken utdanning har sykepleiere som jobber med barn og ungdom i Europa - en oversikt av hovedfunn i 2010

Av Andre Grundevig, 14.01.2012

The Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) foretok i 2003 en undersøkelse av den utdanning som finnes til sykepleiere som jobber med barn og ungdom i Europa. Undersøkelsen ble gjentatt i 2010 for å undersøke om det hadde vært forbedringer i utdanningen, og oversikten over hovedfunnene finner du i dokumentet under.

Findings Paediatric Nurse Education across Europe 2010.pdf