Heidi Zangi har publisert to nye artikler. Les disse her via nrrk's hjemmeside!

Av Hanne Kalstad Vestaby, 15.01.2012

Dene ene artikkelen er publisert i trykket versjon av Patient Education and Counceling i begynnelsen av desember -11. Den andre er publisert online i Annals of the Rheumatic Diseases rett før jul -11.

www.nrrk.no

Det ble en del oppmerksomhet rundt den siste artikkelen, der det også ble sendt ut pressemelding fra Annals. Les om dette her:

www.diakonsyk.no