Fagpolitisk konferanse på Tjøme 15.-16. februar

Av Inger Stulen, 26.01.2012

NSF-Vestfold arrangerer lokal fagpolitisk konferanse for Fylkesstyret, Hovedtillitsvalgte og Faggruppeledere i Vestfold.

Konferansen er den først i sitt slag i Vestfold og er i samsvar med NSFs vedtekter i § 5 punkt D, vedtatt på NSFs Landsmøte i 2011.

Temaer for konferansen er blandt annet:

  • Samhandlingsreformen
  • Ny helselovgivning
  • NSF-100 år
  • Handlingsplan for NSF-Vestfold