Tillitsvalgte

Av susanne.borre@stavanger.kommune.n, 09.10.2019

NSFs tillitsvalgte i Stavanger kommune

Hovedtillitsvalgte:

Felles mail norsk.sykepleierforbund@stavanger.kommune.no

Susanne Borre 
Mobil
975 09 236 - tlf. 51 50 88 24
Mail
Susanne.borre@stavanger.kommune.no  

 
Trude Høines
Mobil
930 46 607
Mail
trude.hoines@stavanger.kommune.no

Utvalg for tillitsvalgte - UTV

 

 Plasstillitsvalgt Hjemmebaserte tjenester:

Bo og aktivitet:

Psykisk Helse: PUH Sør – PUH Nord Mangler Plasstillitsvalgte

Sykehjem:

           mail grace.darko@stavanger.kommune.no

 Andre tjeneste områder: