Tillitsvalgte

Av susanne.borre@stavanger.kommune.n, 01.07.2019

NSFs tillitsvalgte i Stavanger kommune

Hovedtillitsvalgte:

Felles mail norsk.sykepleierforbund@stavanger.kommune.no

Susanne Borre 
Mobil
975 09 236 - tlf. 51 50 88 24
Mail
Susanne.borre@stavanger.kommune.no  

Astrid Lillevik
Mobil
969 43 387- tlf 51 50 73 22
Mail astrid.lillevik@stavanger.kommune.no 

Vikar for Astrid Lillevik frem til 15. september 2019: 
Trude Høines
Mobil
930 46 607
Mail
trude.hoines@stavanger.kommune.no

Utvalg for tillitsvalgte - UTV

 Plasstillitsvalgt Hjemmebaserte tjenester:

Bo og aktivitet:

Psykisk Helse: PUH Sør – PUH Nord Mangler Plasstillitsvalgte

Sykehjem:

 Andre tjeneste områder: