NSFLIS reisestipend 2017

Av Sigbjørn Flatland, 02.05.2017

NSFLIS deler årlig ut reisestipender á kr 6.000,- for å stimulere til fagutvikling og inspirasjon for våre medlemmer.

 

Frist for å søke reisestipender var 1.mai 2017.  

 

REISESTIPEND

NSFLIS ønsker å bidra til at medlemmene skal få faglig oppdatering og inspirasjon.

 

KRITERIER:

Stipendet kan anvendes til:

 • Deltakelse på NSFLIS arrangementer lokalt
 • NSFLIS fagkongresser
 • EfCCNa kongress
 • NOKIAS kongress
 • Evt. andre arrangement med intensivsykepleiefaglige innhold

 

Det er viktig å ha avklart med arbeidsgiver om du får permisjon for å delta på det arrangementet du søker stipend til og om du evt. får dekket noen av utgiftene.

 • Stipendet kan søkes av alle medlemmer av NSFLIS, inkludert studenter
 • Medlemmer må ha vært medlem minst 1 år og betalt kontingenten for inneværende år
 • Stipendmottaker kan ikke motta nytt reisestipend før etter minst 4 år
 • Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling
 • Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om
 • Kostnadsoverslag av reiseutgifter vedlegges søknaden

 

 • Den som tildeles reisestipend skal levere reiseregning med orginalkvitteringer. Den enkelte får utbetalt den sum man har orginalkvitteringer på, inntil kr. 6000,-.
 • Reiseregningen skal sendes kasserer i NSFLIS når reisen er gjennomført og senest 1 måned etter dette. Stipendet utdeles etterskuddsvis når originalkvitteringer er mottatt av kasserer.
 • Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og lokalgruppetilhørighet.

Vi gratulerer årets stipendmottakere:

 • Caroline Naalden, Akershus
 • Sigrun Helene Holm, Buskerud
 • Torunn Bredesen, Hedmark
 • Ragnhild Korshamn, Møre og Romsdal
 • Mona Kjelboth, Nord-Trøndelag
 • June Konradsen, Nordland
 • Lisbeth Engan, Oppland
 • Synnøve Hvidevold Moe, Oslo
 • Inghild Mundal Nistad, Sogn og Fjordane
 • Stig-Andre Kvam Hassel, Sør-Trøndelag
 • Siw Helene Fossum, Telemark
 • Sunniva Austlid, Troms
 • Randi Stallemo Bergan, Vest-Agder
 • Marit Hermansen, Vestfold
 • Camilla Jørstad, Østfold