Utdanningsstipend

Av Gunhild Grythe, 14.08.2018

 NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Det deles ut tre stipend på våren og tre stipend på høsten. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Se lenker til høyre for mer informasjon om kriterier og søknadskjema. Til venstre på siden finner man en historikk over tidligere utdelte utdanningsstipend