Fylkeskontakt Østfold

Av Torild Simensen, 03.10.2018

Fylkeskontakt: Karin Pettersen, Med. Pol. sykehuset Østfold Sarpsbord, 1723 Sarpsborg,

Tlf. 69 86 66 80

E-post: karin.synnoeve.pettersen@sarpsborg.com