Forbundsleder Eli Gunhild By på NSFs første lokale fagpolitiske konferanse i Vestfold

Av Inger Stulen, 16.02.2012

IMG_0295.JPG (Ingress 490)

15.-16. februar var 35 lokale faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer i Vestfold samlet til lokal fagpolitisk konferanse på Havna hotell på Tjøme. Konferansen er i henhold til vedtektene som ble vedtatt på NSFs landsmøte i 2011. Forbundsleder Eli Gunhild By deltok, og hun utfordret oss til å "ta rommet"! Hun presiserte at sykepleierne har mye å bidra med - særlig i disse samhandlingstider!

Vi var så heldige å ha med oss sykepleier og prosjektleder for NSFs 100 års jubileum, Liv Heidi Brattås Remo, som orienterte om planene og arrangementene i jubileumsåret. Vi diskuterte også lokale planer for arrangementer hos oss.

Vi fikk også høre et spennende foredrag med tittelen "Sykepleie for fremtiden - erfaringer gjennom 100 år" av sykepleier/høgskolelektor Jorunn Mathisen.

Et hovedtema for konferansen var samhandlingsreformen. Sykepleier/seniorrådgiver Elisabeth Vestbakke Haugen holdt et lærerikt og engasjerende foredrag om nytt lovverk og om hvilke konsekvenser dette får.

Vi fikk også informsjon om ny helse- og omsorgstjenestelov og endringer i andre lover ved seniorrådgiver hos fylkesmannen, Linda Endrestad.

Underveis har faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyrets medlemmer hatt nyttige diskusjoner, som vil styrke samarbeidsrelasjonene fremover. Faggruppene er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere for å gjennomføre NSFs politikk!