Høringsuttalelse evaluering av behandlingsreiser

Vi takker medlemmene for innspill til høringsuttalelse! NSF arbeider nå med sammenfatning av uttalelsene fra de ulike faggruppene, og resultatet legges ut på NSFs sider når det foreligger.

I disse dager evalueres ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Våre pasientgrupper som har tilbud per i dag, er barn med atopisk eksem, og barn med astma/lungesykdom.

I forbindelse med evalueringen, har det vært en grundig litteraturgjennomgang, som kort sagt viser at barn med atopisk eksem har effekt av sydenopphold, mens barn med astma/lungesykdom ikke har godt dokumentert effekt. Vi inviteres til å komme med innspill, og oppfordrer alle til å se på høringsnotatet. Vi oppfordres også til å melde fra om evt andre grupper som kunne ha nytte av behandlingsreiser - hvor det da blir naturlig for oss å tenke på den gruppen "vår" som ikke har tilbud per i dag - barn med allergi.

 

Ivaretar BHR sitt ansvar og sine oppgaver som forutsatt?

Er behandlingsreiser virkningsfulle, trygge og sikre?

Er tjenestene tilgjengelige?

Er tjenestene rettferdig fordelt?

Hvilke andre diagnosegrupper bør vurderes lagt inn under ordningen behandlingsreiser til utlandet?

Er brukermedvirkningen ivaretatt på en tilfredsstillende måte?

Faggruppen har kort frist til uttalelse, da NSF ønsker en felles uttalelse innen 5.mars. Send gjerne mail til meg med korte eller lange kommentarer, og vær obs på fristen vi må forholde oss til til NSF.

Ingvild Gaare-Olstad
Leder NSF AEL