– Vi trenger god rekruttering

26. mars møtte Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Stortinget for å komme med forbundets innspill til Storingsmelding nr. 13, Utdanning til velferdssektoren.

– Vi trenger god rekruttering til utdanningene for å møte de store utfordringene vi står over for, sa leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, da hun a hun la frem Norsk Sykepleierforbunds innspill til medlemmene i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Stortingsmelding nr. 13 er en etterlengtet melding som NSF hilser velkommen. Vi mener at de helse- og sosialfaglige utdanningene virkelig trenger et løft. Vi trenger god rekruttering til disse utdanningene for å møte de store utfordringene som vi står ovenfor i sektoren. Utdanningene må fremstå som attraktive dersom de skal klare å tiltrekke dagens ungdommer, sa By.

Les innspillene fra Norsk Sykepleierforbund her: Høring St mld 13.docx