FAGGRUPPENS SATSNINGSOMRÅDER

Av NSG-VGO,
  • Kvalitetssikre at endringer i skolen er i takt med samfunnets krav og pasient/brukers behov

  • Bidra til rekruttering og kunnskapsformidling til helsepersonell

  • Påvirke samarbeid mellom skole og yrkesliv

  • Arrangere årlige fagkonferanser